Εποικοινωνία

7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Βιέννης

Postgasse 9

1010 Βιέννη

eens.vienna2023.byzneo@univie.ac.at