Οδηγίες για τα Πρακτικά

H δημοσίευση των πρακτικών θα γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΝΣ το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2024, σε ψηφιακή µορφή (ebook) µε τον προβλεπόμενο Διεθνή Πρότυπο Αριθμό Βιβλίου (ISBN). 

 


Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εμφάνισή των πρακτικών, σας παρακαλούμε να τηρήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν:

 

1.     Το κείμενο της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχείο Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση vienna.eens@gmail.com το αργότερο ως τις 15 Ιανουαρίου 2024. Παράταση δεν θα δοθεί. Στο αρχείο να δώσετε ως όνομα το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. Nikolaou.Alexandra.doc

2.     Το μέγεθος γραμματοσειράς θα πρέπει να είναι 12pt, μονό διάστιχο, και τα βασικά περιθώρια του Word (2,54 πάνω & κάτω, 3,17 δεξιά & αριστερά). Το μέγεθος του κυρίως κειμένου να μην ξεπερνά τις 6000 λέξεις.

3.     Ο τίτλος της ανακοίνωσης να είναι στην πρώτη σειρά με κεφαλαία γράμματα και κεντραρισμένος. Στην επόμενη σειρά μετά τον τίτλο θα πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο της/του συγγραφέως (γραμμένο με μικρά γράμματα). Παρακαλούμε να σημειώσετε με αστερίσκο (*) το επίθετο της/του συγγραφέως που θα αποτελεί και την πρώτη υποσελίδια υποσημείωση όπυ θα αναγράφεται πάλι το όνομά της/του, ο ακαδημαϊκός ή επαγγελματικός τίτλος της/του, η ηλεκτρονική διεύθυνσή της/του, ο φορέας εργασίας, τυχόν υποτροφία ή οικονομική υποστήριξη, ιδιωτική ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείτε σημαντικό (η υποσημείωση αυτή να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις).  

4.     Οι τυχόν τίτλοι και οι υπότιτλοι των ενοτήτων να είναι γραμμένοι σε πεζά (όχι πλάγια, ημίμαυρα ή υπογραμμισμένα) και να μην είναι κεντραρισμένοι. 

5.     Οι πίνακες και τα γραφήματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο και όχι στο τέλος του κειμένου, και να είναι γραμμένοι σε μονό διάστιχο με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Πριν από τους πίνακες ή τα γραφήματα να υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι με μέγεθος γραμματοσειράς 10pt. Επιπλέον, οι πίνακες και τα γραφήματα θα πρέπει να μας αποσταλούν ως ξεχωριστά αρχεία εικόνας κτλ. (tiff, jpeg, excel etc.). Παρακαλούμε να ελέγξετε τα πνευματικά δικαιώματα για φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις.

6.     Οι υποσημειώσεις να είναι σε μέγεθος 10pt, αριθμημένες με συνεχή αρίθμηση και υποσελίδιες. 

7.     Τίτλοι και όροι στο κείμενο να μπαίνουν σε πλάγια γράμματα. Μικρά παραθέματα έως και 20 λέξεις να μπαίνουν σε εισαγωγικά αλλά παραθέματα μεγαλύτερα να μπαίνουν ως αυτόνομες παράγραφοι με εσοχή στο κυρίως κείμενο και μέσα σε εισαγωγικά στις υποσημειώσεις.

8.     Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλειστικά δημοσιεύσεις για τις οποίες υπάρχουν παραπομπές στο κείμενο. Η βιβλιογραφία πρέπει να ακολουθηθεί το εξής πρότυπο: 


α. Για μονογραφία: Zanou KonstantinaTransnational Patriotism in the Mediterranean, 1800-1850: Stammering the Nation. OxfordOxford University Press, 2018.

Η παραπομπή μέσα στο κείμενο πρέπει να είναι Zanou (2018: 45). Όπου μέσα σε παρένθεση τίθεται ο χρόνος έκδοσης και η σελίδα.

Τσάκωνας, Δημήτρης, Ιδεαλισμός και Μαρξισμός στην Ελλάδα. Αθήνα: Κάκτος, 1988.

Η παραπομπή πρέπει να είναι Τσάκωνας (1988: 45).

βΓια δημοσίευση σε περιοδικό : Roderick Beaton, “The oral traditions of Modern Greece: a survey”, Oral Tradition, No 1, 1986:110-133.

      Η παραπομπή πρέπει να είναι Beaton (1986: 125).  

      Βρέλλη-Ζάχου Μ., «Ενδυματολογία. Διδασκαλία και έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», Διαβάζω, 245, 1990: 54-59.

      Η παραπομπή πρέπει να είναι Βρέλλη-Ζάχου (1990: 58)

γ. Για δημοσίευση σε συλλογικό τόμο: Αποστολοπούλου, Γεωργία, «Ο Γληνός και η φιλοσοφική ερμηνεία του ‘Σοφιστή’», στο Δημήτρης Γληνός : Παιδαγωγός και Φιλόσοφος, Αθήνα: Gutenberg, 1983 : 59-76.

Η παραπομπή πρέπει να είναι Αποστολοπούλου (1983: 72)

Powrie Phil, ‘French neo-noir to hyper noir’ in Andrew Spicer (ed.) European film noir, Manchester: Manchester University Press, 2007: 55-83

Η παραπομπή πρέπει να είναι Powrie (2007: 70)

δ. Για ηλεκτρονική δημοσίευση

Λοβέρδου, Μυρτώ, «Το θέατρο σώζει και σώζεται», Το Βήμα/Πολιτισμός, 28.1.2018 (http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=937069)

Η παραπομπή πρέπει να είναι (Λοβέρδου, 28.1.2018).

9.     Η βιβλιογραφία είναι ενιαία και κατατάσσεται με βάση το λατινικό αλφάβητο. Παρακαλούμε συγγραφείς και τίτλοι σε άλλο αλφάβητο από το λατινικό και το ελληνικό να μεταγράφονται στο λατινικό αλφάβητο.


10.  Μετά τη βιβλιογραφία παρακαλούμε να παραθέσετε αγγλόφωνη περίληψη με τον τίτλο Abstract,  εάν το κείμενό σας είναι στα Ελληνικά. Αν το κείμενό σας είναι στα Αγγλικά να ακολουθεί περίληψη στα Ελληνικά (με τον τίτλο Περίληψη).

11.  Τέλος να παραθέσετε τις λέξεις-κλειδιά (να μην υπερβαίνουν τις πέντε): π.χ. Επτανησιακή Σχολή, Σολωμός, ρομαντική ποίηση.


Μπορείτε να δείτε δείγματα ανακοινώσεων από το προηγούμενο συνέδριο στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/periexomena.pdf

 

 

 

 

Πριν την οριστική μορφοποίηση (lay out) των κειμένων, θα σας σταλούν τυχόν υποδείξεις με τη δυνατότητα να παρέμβετε στο κείμενο σας. 

 

 

 

 

Για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου φέρει την ευθύνη η/ο κάθε συγγραφέας.

 

 

 

Όταν μορφοποιηθούν οριστικά οι εισηγήσεις θα σας αποσταλούν για έγκριση πριν τη δημοσίευση.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!