Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου

Campus του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Spitalgasse 2, 1090 Βιέννη