Επιστημονική επιτροπή

Πρόεδρος:

Βασίλης Σαμπατακάκης, Lund University 

Συντονισμός:

Ιωάννης Μπρίγκος, University of Vienna

Angelika Hudler, University of Vienna 

Μέλη:

Μερόπη Αναστασιάδoυ, INALCO, Paris

Κώστας Μπόμπας, University of Lille

Μαρία Μπολέτση, University of Amsterdam

Maria Rosa Caracausi, University of Palermo

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ani Chikovani, Tbilisi State University

Βασιλική Δημουλά, University of Vienna

Τudor Dinu, University of Bucharest

Ζωή Γαβριηλίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ernest Marcos Hierro, University of Barcelona

Δημήτρης Καργιώτης, University of Strasbourg

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Κατερίνα Κωστίου, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Κουσουρής, University of Vienna

Markéta Kulhánková, Czech Academy of Sciences

Cristiano Luciani, “Tor Vergata” University of Rome

Τατιάνα Μαρκάκη, University of Amsterdam

Μαρία-Ελισάβετ Μητσού, EHESS, Paris

Ulrich Moennig, University of Hamburg

Μόσχος Μορφακίδης, University of Granada

Λυδία Παπαδημητρίου, Liverpool John Moores University

Μιλτιάδης Πεχλιβάνος, FU Berlin

Ilze Rūmniece, University of Latvia

Άλκηστη Σοφού, Sorbonne University, Paris

Μαρία Α. Στασινοπούλου, University of Vienna

Gonda van Steen, King’s College London

Vojkan Stojičić, University of Belgrade

Άννα Ταμπάκη, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Irina Tresorukova, Lomonosov Moscow State University

Δημήτρης Τζιόβας, University of Birmingham

Dragomira Valtcheva, Sofia University

Λάμπρος Βαρελάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εμμανουήλ Βαρβούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σοφία Βασιλάκη, INALCO, Paris