Οργανωτική επιτροπή, Βιέννη

Πρόεδρος:

Μαρία Α. Στασινοπούλου

Συντονισμός:

Ιωάννης Μπρίγκος

Angelika Hudler

Μέλη:

Βασιλική Δημουλά

Λήδα-Μαρία Δώδου

 Δημήτρης Κουσουρής

 Anna Ransmayr

 Κωνσταντίνος Σαμπάνης