Το συνέδριο

Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης οργανώνει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), την Αυστριακή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ÖGNS) και την Σχολή Ιστορικών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης το 7ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών από τις 11 ως τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 στη Βιέννη.

Θέμα του 7ου Συνεδρίου

Προσεγγίσεις και εστιάσεις στον Νέο Ελληνισμό: κείμενα, εικόνες, αντικείμενα, ιστορίες


Λήψη: Εγκύκλιος (pdf)

Το 7ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών απευθύνεται σε ερευνήτριες και ερευνητές στο ευρύτερο φάσμα των επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που άπτονται των Νεοελληνικών Σπουδών (ιστορία, λογοτεχνία, φιλολογία, γλωσσολογία και διδακτική της γλώσσας, θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές, ανθρωπολογία, αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική λογοτεχνία, μουσικολογία, πολιτική επιστήμη, πολιτισμικές σπουδές). Ιδιαίτερα απευθυνόμαστε σε όλες τις νέες ερευνήτριες, σε όλους τους νέους ερευνητές.

Το 2023 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάνης ενώ το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τελευταίο συνέδριο της ΕΕΝΣ το 2018 εμπεριείχε σημαντικότατες άλλες ιστορικές επετείους. Με αφορμή τις επετείους εκφράζονται νέες προσεγγίσεις, που αφορούν όχι μόνο αυτές καθαυτές τις εμπειρίες, τις επιπτώσεις και τις αποτυπώσεις τους στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη κλπ. αλλά και ευρύτερα τη χρονολογική και γεωγραφική έκταση και διάσταση και τα ιστορικά χαρακτηριστικά και τις εκφάνσεις του ελληνικού κόσμου στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε με ανακοίνωση, η οποία να προτείνει μεθοδολογικούς προβληματισμούς και νέες προσεγγίσεις και εστιάσεις σε κείμενα, εικόνες, αντικείμενα και γλωσσικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα προσβλέπουμε σε θεματικές που προάγουν τη διεπιστημονική, συγκριτική και διαπολιτισμική διάσταση των Νεοελληνικών Σπουδών.

Ως κύριες (όχι όμως αποκλειστικές) θεματικές ορίζονται:

  1. Η αποτύπωση συλλογικών ιστορικών εμπειριών του Νεότερου Ελληνισμού στη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες
  2. Διασπορές, μεταναστεύσεις και υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών
  3. Ιστοριογραφικές ερμηνείες και προσεγγίσεις του νεότερου Ελληνισμού
  4. Ιστορία του ελληνικού βιβλίου και του τύπου
  5. Θρησκεία, γλώσσα, γραφή:  πολλαπλές εκφράσεις κι εκφάνσεις του νεότερου Ελληνισμού
  6. Υλικά κατάλοιπα και αρχαιολογία: σχέση με το παρελθόν και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  7. Ιστορία των εννοιών και δημιουργία πολιτικής και πολιτισμικής ορολογίας στην Ελληνική

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: δείτε εδώ

Ως τελευταία ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής με ανακοίνωση ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2022.

Περιλήψεις που δεν θα υποβληθούν έγκαιρα και μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σας υπενθυμίζουμε ότι πριν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής περιλήψεων πρέπει να έχετε ήδη ετοιμάσει τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσης καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία.


Θα χορηγηθούν 30 υποτροφίες ύψους 300 ευρώ εκάστη σε νέες ερευνήτριες, νέους ερευνητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Οι περιλήψεις των ενδιαφερομένων πρέπει να έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τα αρμόδια μέλη της επιστημονικής επιτροπής, ενώ οι ίδιοι δεν πρέπει να κατέχουν θέση μισθωτής εργασίας σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα, ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.