• Ιούλιος 2022: 1η εγκύκλιος & δημοσίευση της ιστοσελίδας του συνεδρίου
  • 31 Οκτωβρίου 2022: Τελευταία ημερομηνία για την αποστολή των εισηγήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022, 11.59 π.μ. (ώρα Αυστρίας). Το πρόγραμμα υποβολής περιλήψεων κλείνει αμέσως και άλλες περιλήψεις δε γίνονται δεκτές.
  • Φεβρουάριος 2023: Ειδοποίηση αποδοχής ή μη
  • 22 Φεβρουαρίου 2023: Εγγραφή στο Συνέδριο ξεκινάει
  • 15 Μαρτίου 2023: Υποχρεωτική ειδοποίηση συμμετοχής ή μη για ομιλητές/ομιλήτριες των οποίων οι ανακοινώσεις έγιναν αποδεκτές μέσω е-mail
  • 10 Ιουλίου 2023: Λήξη εγγραφής
  • 11-14 Σεπτεμβρίου 2023: 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών στη Βιέννη