Πρόγραμμα του Συνεδρίου

 Λήψη φωτογραφιών και καταγραφή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Ορισμένα τμήματα του συνεδρίου ενδέχεται να φωτογραφηθούν. Οι εικόνες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του "7th European Congress of Modern Greek Studies / 7ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών".